Jaarverslag 2014: Heeten in beeld

Share on FacebookTweet about this on TwitterDeel als je dit een leuk artikel vindt!

In 2014 bleek het animo om patrijzen door te geven onverminderd hoog. Inmiddels hebben meer dan 50 mensen in totaal 412 waarnemingen van patrijzen doorgegeven. De patrijs is aanwezig door heel Salland, al worden langzamerhand regionale verschillen duidelijk. Dit is overduidelijk te zien aan gebied de Spekhoek in Heeten, waar patrijzen nog in hogere dichtheden voorkomen dan in de rest van Salland. Het wordt interessant om de komende jaren te onderzoeken wat de oorzaak is van deze regionale verschillen. Tevens kunnen dit soort gebiedjes een populatie aanwas creëren voor de gebieden met lagere dichtheden.

In 2014 heeft Patrijs van Salland is een begin gemaakt met het in kaart brengen van geschikte gebieden, welke ingericht gaan worden als broed- en kuikenhabitat voor de patrijzen. Meer dan 10 geïnteresseerden uit het buitengebied hebben aangegeven maatregelen voor de patrijs te willen nemen. Zij zijn inmiddels bezocht door Patrijs van Salland en van advies voorzien. Patrijs van Salland zal een selectie maken uit de projecten met de meeste kans van slagen. In 2015 gaat een begin gemaakt worden met de eerste inrichtingsprojecten.

Veel plezier bij het lezen van het jaarverslag 2014.

PatrijsvanSalland Jaarverslag 2014 Final

 

 

Geluid van de patrijs

Share on FacebookTweet about this on TwitterDeel als je dit een leuk artikel vindt!

Het is februari en we gaan langzamerhand weer richting de lente. De  patrijzen zijn de eerste die in de gaten hebben dat de dagen weer langer worden. De kluchten vallen uit elkaar en de mannetjes gaan op zoek naar een partner en een territorium. Direct na zonsondergang laten zij hun typische geluid horen.

Nieuwsgierig naar het geluid?

Vroeger klonk dit  overal in Salland. De vraag is of dat nog zo is? Patrijs van Salland gaat uitgebreide avond tellingen uitvoeren tussen nu en eind maart. Interesse om mee te doen? Meld je aan via info@patrijsvansalland.nl

 

Project ter behoud van natuur op het Sallandse platteland!

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter