‘Patrijs van Salland’ ontvangt bijdrage uit het Dingshof-Coldeweijfonds

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Deel als je dit een leuk artikel vindt!

Begin van uitvoering concrete projecten ter bescherming Patrijs in Salland nu mogelijk

Heugelijk nieuws: ‘Patrijs van Salland’ ontvangt uit het Dingshof-Coldeweijfonds € 6.700 om projecten ter bescherming van de Patrijs uit te voeren. Het fonds stelt jaarlijks geld beschikbaar voor natuurinitiatieven. “Patrijs van Salland’ (waarin verschillend organisaties samenwerken om de Patrijs voor het Sallandse boerenland te behouden) wil met het geld onder meer akkerranden, hagen en singels aanleggen waardoor Patrijzen weer voedsel, schuil- en nestelgelegenheid vinden.

‘Patrijs van Salland’ heeft SBNL, die  het bewind voert over het fonds, kunnen overtuigen van nut en noodzaak van de projecten tot bescherming van de Patrijs. Deze projecten zijn noodzakelijk om de Patrijs als broedvogel in Salland te behouden. De Patrijzenstand is in Nederland en ook in Salland de afgelopen decennia drastisch afgenomen. Wanneer er niets ondernomen wordt is het hoogstwaarschijnlijk dat de Patrijs, net zoals het Korhoen, uit Salland verdwijnt.

Nog niet zo lang geleden was de Patrijs nog een algemeen voorkomende akkervogel, maar nu is dit prachtige dier steeds minder waar te nemen. Afname van het voedselaanbod, vooral insecten voor de Patrijzenkuikens, vernietiging van schuil- en nestelgelegenheden waardoor vaker verstoring en predatie, intensivering van de landbouw; het zijn allemaal redenen die bijdragen aan de achteruitgang van de Patrijzenstand.

Met de bijdrage kan een begin gemaakt worden met het aanleggen van akkerranden, hagen en struweel. ‘Patrijs van Salland’ benadert landeigenaren om hierover concrete afspraken te maken.

De bijdrage betekent nog niet dat de Patrijs nu voor Salland behouden blijft. Daarvoor is nog veel meer nodig. Ook daarvoor wil ‘Patrijs van Salland’ zich de komende jaren inzetten, in de hoop het tij nog te kunnen keren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


zeven − 3 =

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>