ANV Groen Salland

ANV Groen Salland:

ANV Groen Salland is een ruim 100 leden tellende agrarische natuurvereniging in het Overijsselse Salland. Zij willen de (agrarische) natuur en het cultuurlandschap in Salland behouden én versterken, met als uitgangspunt een evenwichtige en verantwoorde integratie van landbouw, natuur en landschap. ANV Groen Salland heeft uitstekende ervaring opgedaan in met mede door hun ontwikkelde weidevogelprojecten in het Lierder-en Molenbroek en het Schanebroek.

www.groensalland.nl

Project ter behoud van natuur op het Sallandse platteland!

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter