Langs de watergangen.

Salland is doorsneden met watergangen, die het water afvoeren van de Sallandse heuvelrug naar de monding van de IJssel. Dit water heeft te leiden van verontreiniging door bemesting en bestrijdingsmiddelen. De afgelopen jaren is hier veel aandacht aan geschonken waardoor de waterkwaliteit langzaam beter wordt.

Hier zou een dubbele winst geboekt kunnen worden. Gebruik de hoofdwatergangen als mini ecologische hoofdstructuren in Salland. Door de randen de verbreden en te benutten als kruidenzones  en akkerranden verbeterd de waterkwaliteit en hebben insecten, vlinders, zoogdieren en vogels mogelijkheden zich te verplaatsen!

Project ter behoud van natuur op het Sallandse platteland!

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter