Projecten

Patrijs van Salland financiert projecten om het leefgebied van de patrijs te verbeteren. In eerste instantie richten wij ons op het verbeteren van omstandigheden om broedsucces en kuikenoverleving te vergroten. Patrijzen broeden graag in ruigtes van 20-50 centimeter hoog. In Salland zijn dat vaak ruwe sloten, bermen en hagen. Er kan al veel bereikt worden door deze opslag ruw te houden tot eind juni. Door daarna eenmalig te maaien krijgen de planten de tijd om weer op te groeien voor volgend jaar.

In eerste instantie vergoeden wij akkerranden. Voor hagen etc zoeken wij co-financiering. Momenteel zijn er een aantal projecten in uitvoering. Zodra er meer informatie beschikbaar is en wij toestemming hebben om het openbaar te maken zullen ze hier verschijnen.

Heeft u een stukje grond over en wilt u graag weten wat u kunt doen voor de Patrijs. Neem dan Contact met ons op.

Project ter behoud van natuur op het Sallandse platteland!

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter